Afrika

(Bilder från Uganda och Kenya.)

Höstskogen

(Bilder från och intill skogen om hösten.)

Stenkusten

(Bilder från norra Öland)

Vinter

(Vintertbilder)